Meble Kuchenne Gdansk | Meble na wymiar Gdansk

5777

Paździerz

Paździerze to specyficzny rodzaj płyt wiórowych. Nie powstają one jednak z odpadowego drewna, tylko z wiórowanych paździerzy – nie, nie starszych płyt tego typu, tylko silnie zdrewniałej, twardej części łodygi lnu lub konopi. W porównaniu z tradycyjnymi płytami wiórowymi paździerze są bardziej jednolitą grupą, powstają też z drobniejszych wiórów.
MATERIAŁY

MATERIAŁY

plyta-pazdzierzowa
plyta-pazdzierzowa

Wady i zalety paździerzy

Paździerze, w odróżnieniu od płyt wiórowych z drewna, raczej nie są wykorzystywane do produkcji laminatów, co trochę ogranicza ich funkcjonalność. Jeśli jednak chodzi o zabezpieczenie zewnętrzne, a więc okleiny, forniry czy lakiery, to przyjmują je równie dobrze jak wióry drewniane. Tak samo jak one, paździerze mogą być uszlachetniane w procesie produkcji, choć tu zazwyczaj kryteria jakościowe są odrobinę niższe i paździerze odpowiadają najczęściej płytom wiórowym ze środkowej półki cenowej. Wadą na pewno będzie podatność na działanie wilgoci, ale można ją w dużym zakresie regulować dodatkami uszlachetniającymi i prawidłowym wykończeniem. Jeśli zaś chodzi o zalety, to znów na pierwsze miejsce wysunie się atrakcyjna cena.

Czy paździerz ma przyszłość?

Paździerze były szczególnie popularne kilkadziesiąt lat temu, kiedy dla meblarstwa pozyskiwano mniej drewna niż obecnie, za to wysoka była produkcja lnu i konopi. Od strony technicznej praktycznie wszystkie paździerze można by było zastąpić drewnianymi płytami wiórowymi, ale ponieważ produkcja włókien lnianych i konopnych nadal jest całkiem wysoka, do zdrewniałe rdzenie ich łodyg też trzeba wykorzystywać, a płyta paździerzowa wciąż ma swoje zastosowanie. O ile więc teoretycznie można by zrezygnować z paździerza, to nie ma żadnego powodu, by na to nastawać, podobnie jak nie ma podstaw twierdzenie, że meble z płyt paździerzowych są pod jakimkolwiek względem gorsze od tych z płyt
wiórowych.

plyta-pazdzierzowa
plyta-pazdzierzowa
plyta-pazdzierzowa

Należy jednak pamiętać

że na całkowitą ocenę takich mebli będzie się składała również jakość wykorzystanego forniru lub folii, które niestety często dobierane są ze zbyt niskiej półki, co też negatywnie wpływa na trwałość mebli. Na to warto zwrócić uwagę, ale zdecydowanie nie jest to silny argument przeciw paździerzom.

Czy warto inwestować w meble z paździerza?

Paździerz, co trzeba jasno podkreślić, nie jest materiałem kiepskim sam w sobie. Jeśli jednak nie zostanie odpowiednio zabezpieczony, to relatywnie szybko może ulec spaczeniu i albo spuchnąć, albo się zeschnąć. Meble z paździerza to dobry pomysł dla osób, które oczekują podstawowej funkcjonalności, dobrej trwałości i estetycznego wyglądu w niskiej cenie.

płytywiorowe
  • NASZA OFERTA :
  • FORMY WYKOŃCZEŃ :
  • MATERIAŁY : MATERIAŁY
  • SCHODY :